اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

افزایش فعالیت های روسیه را چگونه ارزیابی خواهید کرد؟

افزایش فعالیت های روسیه را چگونه ارزیابی خواهید کرد؟

روسیه در تلاش است تا بتواند هرچه سریع تر شرایطی...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...