نمایش لیست مطالب

اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

مشکلات عراق در خصوص تأمین گاز ایران

مشکلات عراق در خصوص تأمین گاز ایران

در حال حاضر عراق از ایران گاز وارد می کند ، در...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...