اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه سوخت در ایران

زمان برگزاری نمایشگاه سوخت در ایران

همه ساله و در روزهای متنوعی از سال نمایشگاه هایی...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

0131119165354

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...