اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

LPG در چین افزایش قیمت یافت!!!

LPG در چین افزایش قیمت یافت!!!

LPG نوعی گاز مایع می باشد که به عنوان مصارف مختلفی...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

0131119165354

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...