اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

قیمت نفت در روز 25 تیر با چه روندی همراه است؟

قیمت نفت در روز ۲۵ تیر با چه روندی همراه است؟

قیمت نفت بر اساس رویدادهای مختلفی که در جهان رخ...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...