اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

افزایش هزینه مربوط به حمل و نقل دریایی با تحریم آمریکا

افزایش هزینه مربوط به حمل و نقل دریایی با تحریم آمریکا

تحریم های آمریکا سبب شده تا مشکلاتی در خصوص حمل و...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...