اخرین پست ها

خرید بیمه

اخبار

عربستان و کاهش نفت صادر شده به آمریکا

عربستان و کاهش نفت صادر شده به آمریکا

عربستان یکی از تولید کنندگان نفت خوب در جهان است...


مقالات فارسی

سازمان ملل و تحریم های آمریکایی

نگاهی به وضعیت نفتی ایران و مشتریانش پس از تحریم‌ها

با شروع دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران قیمت...

مقالات انگلیسی

0131119165354

Exploration in Abu Dhabi

Exploration in Abu Dhabi started in 1950 with the drilling of the Ras Sadr well, which...