اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها

اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها

در زمینه ی تحریم های نفتی از نظر میزان صادرات و واردات برای کشورهای مختلف تغییراتی به وجود آمده که برخی از آنها تنها به صورت حرف خواهد بود.

در هر شرایطی نیاز است تا شما بتوانید مسائل مختلف را بررسی کنید. بخصوص آنکه در حال حاضر شرایطی برای شما به وجود آمده که می توانید با استفاده از آن بازار را در دست بگیرید ، اما آیا این شرایط برای ایران با توجه به صحبت تحریم ها نیز ادامه دارد یا خیر؟ قطعا ایران از این قاعده مستثنی خواهد بود . پیشنهادهای بسیاری به ایران می شود تا شاید تغییراتی را در بازار اعمال کند اما گویا درصد زیادی از آنها دچار بی محلی واقع می شود.

اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها

به عنوان مثال می توان به پیشنهادهای اخیر در زمینه ی نفتی اشاره نمود که اروپایی نسبت به آن نیز تمرکز دارند. این پیشنهادها تا وزارت امور خارجه ایران هم رسیده است اما به دلیل مشغولیات زیاد وزیر نفت این پیشنهادها به صورت کامل بررسی نشده است . اما آنچه که از بررسی های وزارت امور خارجه برمی آید این پیشنهاد جالب نبوده و به احتمال بسیار زیاد رد خواهد شد.

اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها

در رابطه با صادراتی که در زمینه ی نفتی نیز رخ داده این صادرات نسبت به قبل کاهش یافته است ، مسئولان دوست دارند  تا این صادرات مثل قبل افزایش پیدا کند اما اینکه این افزایش تا چه حدی عملی خواهد شد در حال حاضر مشخص نیست. در حال حاضر جنگی نیز وجود دارد که این جنگ می تواند شرایط سختی را برای ایران به وجود آورد اما ایران هم از هیچ جنگی حراس ندارد و به بهانه آن از سرمایه های ملی خود دست برنخواهد داشت.

بیشتر بخوانید :  ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران تغییر می کند

گویا ترامپ در حال حاضر قصد دارد تا با استفاده  زور خود بسیاری از کشورهای جهان را نیز به اطاعت از خود مجبور کند در حالی که این روند می تواند با شکست قطعی او همراه شود زیرا درصد زیادی از این کشورها شاید در زمینه ی نفتی ایران با او هم عقیده باشند اما در سایر زمینه ها هیچ عقیده مشترکی بین آنها وجود ندارد. این خود می تواند منجربه اختلافات بیابینی بین این کشورها شود که بازگشت به قبل و تعهدات را سخت تر خواهد کرد.

اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها

ترامپ و صحبت های او موجب شده تا در زمینه ی نفتی بی ثابتی جدی در بازار نیز به وجود آید که جمع کردن آن می تواند بسیار مشکل باشد. برخی از مواقع قیمت نقت رشد زیادی پیدا می کند و در برخی از شرایط هم افت بیشتری خواهد یافت . به چنین ترتیبی نمی توان برای تولید نفت خود برنامه ریزی داشت و تنها می توان از به هدررفتن آن جلوگیری نمود. ایران در این شرایط تنها تقابل را در پیش روی خود دارد و دیگر نمی تواند از راه حلی دیگری بهره ببرد. در حال حاضر تنها باید صبر پیشه کرد و موقعیت بازار را سنجید که چگونه پیش می رود.

نظر شما درباره اروپایی ها و پیشنهاد نفتی آنها  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
دیدگاهتان را بنویسید