اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی

اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی

سال جدید سالی است که باید از تولید ملی حمایت به عمل آورد. صندوق توسعه ملی قصد دارد تا به افراد خردار کالاهای خارجی وام را اعطا نماید.

با وجود آنکه در این سال تلاش ها برای تویلد داخلی می باشد اما در برخی از مواقع نیاز است تا ما از کالاهای خارجی هم حمایت به عمل آوریم زیرا در زمینه ی تجهیزات نفتی استفاده از این نوع کالاها بسیار مدنظر قرار دارد و در برخی از موارد تولید آنها در آینده ای نزدیک امکان پذیر نخواهد بود. از این رو صندوق قصد دارد تا حمایت خود را اعلام نماید. این وام می تواند بسیاری از مشکلات موجود را برای آنها حل کند.

اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی

بسیاری از تولیدات ما در بخش بالادستی وابستگی زیادی به شرکت های خصوصی دارد به همین دلیل نمی توانیم حمایت های لازم را به عمل آوریم ، در حالی که اگر بخش های پایین دستی را در نظر داشته باشیم این بخش ها غالب توسط سیستم داخلی حمایت می شوند ، از این به دلیل کاهش قیمت ها نیازی به دادن وام های کمکی نمی باشد. در تولیدات داخلی بر اساس آمار موجود درصد زیادی از جوانان ایران مشغول بکار هستند و به صورت مستقیم به تولید تجهیزات نفت می پردازند ، اما بغیر از این تعداد نیروهایی هم هستند که به صورت غیر مستقیم در تولید نقش دارند . در داخل ایران با استفاده از ایده های جوانان ایرانی حدود ۱۰۰ شرکت در حال فعالیت هستند.

اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی

انتظاری که صندوق توسعه و رئیس هیئت مدیره سازندگان تجهیزات از نوع نفتی در خصوص این تولیدات دارند توجه به بخش های خصوصی خواهد بود. باید حمایت های لازم بیشتر از قبل شود تا بتوان میزان تولیدات مربوط به تجهیزات نفتی را افزایش داد. هرچه میزان این تولیدات در داخل افزایش یابد دیگر نیازی به تولیدات خارجی نخواهد بود و رفته رفته می توان تولیدهای دیگر را هم به صورت داخلی انجام داد.

هرچه میزان تولید بالا باشد و تولید کننده به وظیفه ی خود عمل کند، برای رسیدن این تولیدات به دست مصرف کننده باید دولتها هم حمایت لازم را به عمل آورند. در کشور ما به دلیل تأثیر برندینگ در ذهن مردم ، بسیاری از کالاهای بسیار خوب ایرانی هم در نظر گرفته نمی شود و تنها ضرر آن به تولید کننده خواهد رسید. متأسفانه یکی از دلایل دیگر استفاده بیشتر از تجهیزات خارجی وارد شده به ایران عدم توجه مسئولان برای بررسی این کالا و در مقابل بررسی های موشکافانه کالاهای ایرانی می باشد.

اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی

بانک ها باید وام های داخلی را با نرخ بازگشت کمتری باشند تا بتوان مشتریان بیشتری را برای دریافت وام ها به این بانک ها هدایت کرد. تا زمانی که شرایط برای اعطای وام ها مناسب نباشد ، هیچ نوع انگیزه ای برای استفاده از آنها وجود ندارد. یکی از راه های جلب مشتری و بهبود تولیدات داخلی حمایت کردن از طریق دادن وام های با بهره کم می باشد تا تولید کننده بتواند در کمترین زمان پس از فروش خود به پرداخت بدهی ها بپردازد. در این صورت بیشترین درصد وام ها برای تولید داخل در نظر گرفته می شود .

نظر شما درباره اعطای وام ها به ورود کالاهای خارجی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.
پاسخ دهید