انرژی

بررسی روند تأثیر تولید نفت بر تولید انرژی در کشورمان ایران

در صورتی ما اقتصاد را یک علم بدانیم باید شاخص های که در یک کشور مدنظر است بر اساس یافته های علمی باشد و مورد ارزیابی قرار گیرد. از نظر بسیاری از عالمان علم اقتصاد ، این علم دست یافت به یک سری اهداف نامحدود با یک سری منابع محدود است که مسلما دست یافتن به چنین هدفی بسیار مشکل است. سند چشم انداز ، برنامه های توسعه ای ، سیاست های اصل ۴۴ ، هدف مندی یارانه ها ، اقتصاد مقاومتی و . . . می تواند نقشی مهم را در عملکرد ایران از نظر اقتصادی داشته باشد. ایران به عنوان یک مشارکت کننده در تولید انرژی جهان ، از مهم ترین اعضا به شمار می رود.

این عمل می تواند یک توسعه ی پایدار را با خود به همراه داشته باشد. گرچه در شرایطی که امروزه وجود دارد ، پیشرفت هایی که از نظر فناوری رخ داده است ، موجب بهره برداری غیر متعارف از منابع شده است . اما همین فناوری هم توانسته تا نفت را از اعماق زمین و دریا بیرون بکشد و با این کار به رونق تولید نفت کمک شایانی کرده است. اما به طور کلی آنچه که عمده ترین انرژی ها در سطح جهان به شمار می رود ، در واقع نفت و گاز است و ایران هم به عنوان یک منبع غنی و اصلی نفت و گاز سهمی بی همتا را خواهد داشت.

انرژی

باید حمایت هایی در جهت تأمین یک سوخت پاک صورت گیرد تا به سوی سوخت به همراه آلاینده نرویم. زیرا در صورتی که از سوخت ها به همراه آلاینده استفاده شود ، باید بهای پاک شدن محیط زیست را در کنار استفاده از آن بپردازیم. ایران با توجه به منابعی دارد در پی به دست آوردن ظرفیت تولید متناسب با ذخایر نفت و گاز خود است تا از این روز بتواند نقشی پر رنگ تر را بر روی تولید انرژی نیز داشته باشد. یکی از موفقیت های ایران در استفاده از این منابع ذخیره شده و تولید انرژی این است که تعامل پایداری را با شرکت های مهندسی و . . . در سطح جهان داشته است و این خود می تواند آینده ای روشن را برای ایران پدید آورد.

بیشتر بخوانید :  کار در صنعت نفت و معایب توجه بیش از حد به آن

یکی از بخش هایی که می توانست ایران را از رکود باز دارد ، تولید به محصولات نفتی و پتروشیمی بود. در جهان تقاضا برای این محصولات به شدت بالا است و اگر ما بتوانیم سرمایه های موجود را در این راستا مصرف کنیم ، ایران از خیلی جهات از تنگناهای موجود در می آید. خوشبختانه با دولت تدبیر و امید ، این رکود تورمی را به شکل بسیار خوبی با وجود تحریم ها در آن زمان مدیریت کرد و تولید را در نفت و پتروشیمی و انرژی بالاتر برده است ، به گونه ای که ما امروز از نظر انرژی مشکلی نداریم و قطعی برق و آب و گاز برای ملت ایران به صورت متناوب رخ نخواهد داد. سرمایه گذاری ها بر روی میادین مشترک گاز می تواند گامی مؤثر بر تولید نفت و گاز و افزایش تولید انرژی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید