بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

با تغییر در وضعیت تحریم ها مشکلات مختلفی پیش رو قرار دارد که یکی از آنها تصمیم اروپایی درخصوص این تحریم ها و در نتیجه بیمه مربوط به نفتکش ها خواهد بود.

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

اروپایی ها کشورهای زیادی هستند که همه در کنار یکدیگر به یک قدرت تبدیل شده اند ، باید در نظر داشت که این قدرت چگونه می تواند در برابر تحریم های آمریکایی ایستادگی کند. در حقیقت یکی از پیش بینی های ایران بی توجهی اروپایی ها به عدم حضور آمریکا در برجام می باشد. معضل بزرگ در حال حاضر بیمه ای است که در خصوص نفتکش ها باید به آن توجه شود ، این بیمه کردن نفتکش ها مربوط به نفتکش هایی است که محموله های نفت ایران را با خود حمل می کنند و به مناطق مختلف انتقال می دهند.

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

از زمانی که تحریم های مختلف آمریکا آغاز شود ، ایران به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد. بر فرض مثال اگر اروپایی ها بتوانند در کنار یکدیگر این تفاهم همکاری را با ایران حفظ کنند ، معضل بعدی در خصوص تحریمی است که از سوی آمریکا لحاظ می شود و به احتمال بسیار قوی این تحریم موجب خواهد شد تا  اعضای گروه آی جی از بیمه مربوط به نفتکش ها خارج شوند. اگر این اعضا خارج شوند ، دیگر هیچ امیدی باقی نخواهد ماند. آی جی در حقیقت گروهی هستند که خسارت های مربوط به تحریم های بین المللی را مورد حمایت قرار می دهند.

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

محموله های مربوط به کشتی های ایرانی که در خصوص نفت می باشد همواره تحت تأثیر تحریم ها و مخاطرات مختلفی قرار دارند که اعضای این گروه همیشه حامی آن بودند. اما اگر تحریم هایی اعمال شود به احتمال بسیار قوی این حمایت ها با محدودیت یا توقف همراه خواهد شد. حتی در برخی از مواقع میزان خسارت ها تا عدد چند میلیارد دلاری پیش خواهد رفت که در این صورت این گروه به راحتی جبران خسارت را انجام خواهد داد. وجود این نوع از پوشش های بیمه ای بسیار ارزشمند خواهد بود.

نظر شما درباره بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
پاسخ دهید