تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

از تحریم های موجود در زمینه ی فعالیت با ایران نه تنها کشور ما بلکه سایر کشورها نیز ضربات بزرگ مالی را متحمل خواهند شد.

علاوه بر زمینه های نفتی ، ساری فعالیت های موجود در ایران همانند ساخت و سازها و پروژه های گسترده ای که در حال اجرا می باشند و سرمایه های زیادی در آنها قرار گرفته همواره با یک افول جی روبه رو خواهند شد. این افول همواره به سمتی پیش خواهد رفت که رفته رفته فعالیت ها را در خصوص ایران برای ساری کشورها تنگ تر خواهد کرد و دیگر کشوری باقی نخواهد ماند که با ایران توانایی همکاری داشته باشد. در این بین به شرکت های موجود در کره خواهیم پرداخت که با ضررهای بسیاری همراه شده اند.

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

در ابتدا در رابطه با بنزین موجود در کره صحبت خواهیم کرد. بنزینی که در ایران تولید می شود همواره از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و خوشبختانه به دلیل خودکفا شدن در این زمینه دیگر تحریمی برای ما وجود ندارد ، اما این تحریم های فعلی آمریکا می تواند بر روی خرید دیگر کشورها مؤثر واقع شد. کره یکی از کشورهایی بود که بنزین خود را از ایران تأمین می نمود. در راستای تحریم های آمریکایی موجود می توان چنین در نظر داشت که این تحریم ها میزان خرید کره را کاهش داده است.

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

زمانی که میزان واردات بنزین در یک کشور کم شود ، قیمت بنزین به دلیل کمبود بالا خواهد رفت ، این قیمت ثابت نبوده و در نوسان خواهد بود و تنها اعتراضات شدید مردمی را به دنبال دارد . در حال حاضر در کره بنزین به دلیل کاهش خرید از ایران دچار کمبود شده و این کمیاب شدن بنزین قیمت آن را به هزار و ششصد وون برای هر لیتر افزایش داده است که رقم بسیار زیادی خواهد بود. در صورتی که کره از معافیت آمریکایی ها در امان نباشد و از آن بهره نبرد به احتمال قوی واردات برای کره سخت تر و کمتر خواهد شد و قطعا اعتراضات شدیدتری به دنبال افزایش قیمت بنزین نیز رخ خواهد داد.

بیشتر بخوانید :  آتش سوزی در شرکت برق حرارتی

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

کره قراردادهای زیادی را با ایران امضا کرد تا بتواند در زمینه ی ساخت و ساز و همچنین عمران کشور نیز سهمی باشد و از این راه درآمد زیادی را به دست آورده بود. اما با وجود تحریم ها امکان هر نوع تغییری دیگر دور از انتظار خواهد بود و اغلب دست از همکاری با ایران بر می دارند. همانند این شرکت های کره ای که فعالیت خود را با ایران در زمینه ی نوسازی و قراردادهای بسته شده منتفی اعلام نمودند. تعداد این قراردادها نیز نشان از پتانسیل بالایی در ایران می دهد که قرار بود تا به دست کره ای ها قابل استفاده شود. حتی برخی از پروژه های فعلی که کره درخواست همکاری دارد به دلیل نبود بودجه ی کافی در حال تعطیل شدن می باشند.

منبع:

تسنیم نیوز

 
پاسخ دهید