تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

در خبرهای گذشته که در این سایت مطالعه نمودید در خصوص تغییراتی در تصمیمات اوپک صحبت کردیم اما آیا این تغییر در تصمیم ها مثبت بوده یا منفی؟

برخی از کشورهای عضو اوپک در خواست افزایش میزان تولید نفت را داشتند که در نشست قبلی اوپک تا حدودی حق به این کشورها داده شد و وزیر نفت ما برای آنکه اعتراض خود را به این تصمیم نشان دهد مجلس را ترک نمود ، زیرا در این صورت کشورهایی همچون ایران ضرر بسیار زیادی خواهند دید ، بخصوص آنکه علیه ایران تحریم هایی در راه است که می تواند بر درصد فروش ما تأثیر منفی برجای گذارد ، بنابراین باید از طریقی از این تصمیم و راه جلوگیری به عمل آید.

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

پس از آن نشست دیگری برقرار شد که در این نشست می توان گفت تحقیقات  خوبی نیز انجام شد و نظر کلی تغییر کرد. در نتیجه قرار بود میزان تولید افزایش یابد که بر اساس این تصمیم سهمیه ای که برای کشورها در نظر گرفته شده است تغییری پیدا نخواهد کرد و در همان حد باقی خواهد ماند. میزان تولید نفت در اوپک میزانی خواهد بود که نیازمند بررسی می باشد و باید به صورت اصولی و کارشناسانه و در درصد کمی این افزایش رخ دهد نه آنکه در حد یک میلیون بشکه افزایش تولید را تجربه کنیم و در نهایت با اختلال در عملکرد روبه رو شویم.

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

در اوپک تغییری که رخ داده تنها در حدود ششصد هزار بشکه برای تولید نفت می باشد که در این رابطه تغییری در سهمیه های تولید برای هر کشور اتخاذ نخواهد شد. در خصوص کاهش سهمیه ای که اوپک نیز در نظر داشته در رابطه با میزان تولید در حدود صد و پنجاه درصد نیز کاهش بیشتر شده که در این خصوص باید پنجاه درصد از مازاد این کاهش تولید نیز بازگردد. پس با این شرایط افزایش تولیدی رخ داده اما تغییری در سهمیه ها اعمال نشده است.

بیشتر بخوانید :  نشست جدید در اوپک از چه چیز خبر می دهد؟

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

در این خصوص نیز بزرگ ترین اتفاقی که می توان به آن اشاره داشت یکسان کردن سودبردن تمامی کشورها می باشد. در حقیقت برخی از کشورها وجود دارند که دوست دارند تا سود بیشتری ببرند اوپک با افزایش دادن سهمیه تولید آنها این اجازه را نیز داده است اما از طرفی این مقابله هم وجود داشته که برخی از کشورها نمی توانند به نوعی تولید خود را بیشتر کنند بنابراین باید چاره ای برای کار آنها در نظر گرفته شود. یکی از چاره ها این است که سهمیه موجود برای خود را به کشورهایی بدهند که معمولا این کشورها توانایی تولید دارند اما با دادن این مزایا از آنها سود امتیاز را طلب کند. این اتفاقات و تصمیمات از سه ماه دیگر اجرایی خواهد شد.

نظر شما درباره تصمیم اخیر اوپک چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
دیدگاهتان را بنویسید