تعلل دولت چین در ممنوع کردن ماهیگیری اطراف محل حادثه سانچی

تعلل دولت چین در ممنوع کردن ماهیگیری اطراف محل حادثه سانچی

همانطور که می دانید یکی از مشکلات بسیار مهم در دریای چین ماهیگیری پس از حادثه ی سانچی می باشد. این ممنوعیت تاکنون با کندی و تعلل نیز همراه بود.

تعلل دولت چین در ممنوع کردن ماهیگیری اطراف محل حادثه سانچی

پس از غرق شدن نفتکش سانچی در دریا لکه ای بزرگ ناشی از مواد نفتی درون نفتکش به آبهای این دریا نیز منتقل شد. وجود کمی از ذرات آلوده کننده در آب همانند مواد نفتی می تواند جانداران بسیاری را به مرز نابودی کشانده و حتی به گونه ای موجب مرگ حتمی آنها شوند. برخی از مواقع هم به جای مرگ تنها با وارد شدن سم به درون آن این سم نیز به بدن دیگر جانداران منتقل شده و همواره مشکلات جسمی بسیاری را پدید می آید.

تعلل دولت چین در ممنوع کردن ماهیگیری اطراف محل حادثه سانچی

از طریق ماهواره همواره تمامی عملیات ها قابل پیگیری می باشند. هرگونه فعالیتی که در دریای مذکور انجام می شود از این طریق قابل مشاهده خواهد بود. در واقع یکی از بزرگترین موارد ماهی گیری است که پس از آلودگی در سطح دریای چین همچنان وجود دارد و تا چند هفته بعد هم ادامه داشت. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که ماهی گیری با توجه به عمق فاجعه و آلودگی های موجود باید تا حد امکان قطع گردیده و پس از عدم وجود مشکل در این آب ها ادامه داده شود. این موضوع کاملا به صورت خلاف انجام شد.

میزان زیاد از مواد نفتی وارد شده به آب این دریا نشان می دهد که شرایط تا حد امکان برای ماهی گیری وجود ندارد و باید در این خصوص احتیاط به خرج داده شود. از منابع خبری رسمی این موضوع بسیار اهمیت دارد و باز هم بررسی های بیشتری انجام شد که در نهایت به ادامه ماهی گیری تا چند روز اخیر ختم می شود. در حقیقت این واقعیت می تواند بازی با جان مردم باشد ، زیرا ماهی های موجود از سلامت کاملی برخوردار نیستند.

بیشتر بخوانید :  کشورهای اروپایی نفت را به چه قیمتی می خواهند؟

تعلل دولت چین در ممنوع کردن ماهیگیری اطراف محل حادثه سانچی

متأسفانه اکثر افرادی که به شغل ماهی گیری در دریای چین مشغول هستند و از این راه کسب درآمد می کنند در همین منطقه مشغول به فعالیت هستند. در صورتی که کار ماهی گیری به دلیل وجود خطرات به صورت کامل مختل گردد می تواند با مشکلات زیادی از نظر اقتصادی برای مردم این ناحیه همراه باشد. این فعالیت ها باید به صورت کامل به اتمام برسد در حالی که همچنان در فاصله ی بسیار نزدیک با این آلودگی ادامه داشته و متوقف نشده است. این تعلل تاکنون علت مشخصی نداشته و تلاش ها برای ممنوعیت کامل فعالیت های ماهی گیری ادامه دارد.

منبع:

تسنیم نیوز
پاسخ دهید