توسعه میادین این بار توسط شرکت های روس

توسعه میادین این بار توسط شرکت های روس

توسعه دادن میدان های نفتی و گازی در ایران یکی از اهداف بسیار مهم است که امروزه مورد پیگیری قرار دارد. در حال حاضر قرارداد بعدی مربوط به توسعه دوی میدان از پارس جنوبی به شرکت های روس منتقل شد.

توسعه میادین این بار توسط شرکت های روس

همانطور که در اخبار پیشین مربوط به توسعه میادین اشاره شد ، میدان های مورد نظری که در پارس جنوبی مورد بررسی و توسعه قرار دارند توسط شرکت توتال در حال پیگیری هستند. اما پیش از اتمام سال جاری برای توسعه میدان های دیگر یعنی میدان های آبان و پایدار غرب صحبت هایی انجام گرفت و در نهایت این صحبت ها به واگذاری این قرار داد برای شرکت های زاروبژنفت و مرسک اویل ختم شد.

در حقیقت تعداد زیادی از شرکت ها کاندید برای همکاری با ایران برای توسعه میدان های نفتی بودند که از این میان برای این توسعه دو مورد از شرکت های روس انتخاب شده و کارهای مربوط به آنها نیز انجام شد. همه ی این موارد پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان تنها دو شرکت تأیید شدند. همچنین برای بررسی نهایی و اعلام گزارش های مختلف کارهای زیادی انجام شد و برای رسیدن به نتیجه ای منطقی گزارش هایی تنظیم گردید. این گزارش ها کارشناسانه بوده و هیچ مشکلی در آنها دیده نشد.

توسعه میادین این بار توسط شرکت های روس

گزارش معمولا از طریق شرکت ها اعلام شد. قطعا برای تأیید کردن گزارش ها نیاز است تا از نظر فنی به گزینه های مهمی برای تغییر اشاره شود. از بین این شرکت ها دو شرکت روس در رتبه ابتدایی قرار داشتند و در نتیجه آنها مورد تأیید قرار گرفتند . حالا توسعه میدان های گازی در ایران به آنها واگذار شد.  تاکنون دو قرارداد بسیار مهم از نظر نفتی به امضاء رسید که قطعا قراردادهای با ارزش و سوددهی به شمار می روند.

بیشتر بخوانید :  بررسی ویژگی های میادین ایران

حالا مهم ترین بخش ها برای توسعه میادین تعیین شده و انتظار می رود که شرکت های روس بتوانند ایران را به اهداف تعیین شده نزدیک کنند. این تعیین اولویت های مهم چند هفته ای به طول انجامید اما در نهایت به آن رسیدگی شده و هیچ سستی در این کار انجام نگرفت.

توسعه میادین این بار توسط شرکت های روس

توسعه دادن میدان های نفتی معمولا از طریق تجهیزات مورد استفاده بسیار راحت تر بوده و می تواند در شرایط موجود به  افزایش درآمد نیز منجربه شود. در این روش تلنبه هایی در درون چاه ها نصب می شوند تا بتوانند نفت بیشتری را به بیرون منتقل نمایند. دوره ای که برای این افزایش در نظر گرفته شده در حدود ده سال خواهد بود که در نهایت بر سرمایه ی حجمی ذخیره سازی شده در ایران می افزاید. میزان برداشت از لایه های نفتی موجود در ایران بسیار زیاد است که تنها با استفاده از روش های درست و منطقی می توان درصد زیادی از آنها را به سود قطعی تبدیل نمود.

منبع:

تسنیم نیوز

 
پاسخ دهید