حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

در زمان سوخت گیری که در جایگاه ها انجام می شود درصد زیادی از این سوخت به صورت بخار بنزین به بیرون نشت پیدا می کند که آلودگی هایی را به همراه خواهد داشت ، یکی از طرح های جدید و بسیار مؤثر جمع آوری این بخار می باشد.

برای آنکه بتوانیم از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کنیم نیاز است تا تمامی این عوامل را شناسایی نموده و جزء به جزء از کمترین تا تأثیرگذارترین آنها را بررسی نموده و به راه حل هایی در خصوص آنها دست یابیم. یکی از مهم ترین این عوامل آلوده کننده در حقیقت بخار بنزین می باشد که از جایگاه های سوخت منتشر می شود. این بخار بنزین وارد هوا می شود و می تواند از نظر تنفسی و همچنین از سایر جهات بیماری های مختلف و مهمی را به وجود آورد.

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

برای آنکه میزان بخار بنزین تشخیص داده شود سیستمی راه اندازی شده که سنجش میزان آلودگی موجود را به راحتی انجام می دهد. این سیستم خودکار که با سامانه ای سراسری متصل می باشد در حال حاضر در شهرهای بسیار بزرگ وجود دارد و به راحتی می توان درصد آلودگی را در این شهرها تشخیص داد. پس از تشخیص می توان با عملیات خاصی این میزان بخارات را به حداقل رساند. این طرح در حال حاضر در استان های با ریسک جمعیت بالا و همچنین استان هایی که پوشش سبزتری دارند در حال انجام می باشد تا پوشش سبز باقی مانده را بتوان با این روش محافظت نمود.

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

بخار بنزین برای آنکه از سطح یک مکان سوخت گیری حذف شود نیاز است تا در چند مرحله این کار انجام پذیرد. در ابتدا نیاز است تا بنزین در زمانی که از نفتکش ها خالی می شود این کار صورت گیرد ، در مرحله بعدی زمانی که تبخیر بنزین در مخزن ها در حال انجام است باید حذف بخارات صورت پذیرد و در مرحله ی آخر هم باید به زمان سوخت گیری توجه ویژه ای شود. زیرا در این مرحله نیز بخار بنزین زیاد است و باید طبق روش های موجود حذف گردد. در این سه مرحله می توان تمامی بخار ناشی از بنزین را به صورت کامل حذف کرد و از آسیب به طبیعت نیز جلوگیری نمود.

بیشتر بخوانید :  کنسرسیوم و تجدید خاطراتی از گذشته ی نفتی در ایران

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

متأسفانه در اجرای این طرح که در حال حاضر حدود ده سال از آن می گذرد تنها به مرحله ۱ و ۲ پرداخته شد و مرحله ی ۳ نیز مد نظر قرار نداشت. اما خوشبختانه در سال جاری مهم ترین مرحله یعنی در زمان سوخت گیری در جایگاه های سوخت این بخار بنزین حذف می شود که این خود گام بزرگی در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی می باشد. پس از اجرایی شدن این طرح می توان در زمان سوخت گیری به جایگاه هایی وارد شد که دیگر بویی از بنزین در آنها پراکنده نمی شود و تنها کار سوختگیری در حال پیگیری است. این خود نه تنها برای محیط زیست بلکه برای افرادی که در اطراف پمپ بنزین ها نیز ساکن هستند هم بسیار مفید خواهد بود.

از طرفی در صورتی که بخار بنزین از جایگاه ها جمع آوری شوداین بخارها در نهایت به بنزین تبدیل خواهند شد که خود صرفه جویی در مصرف بنزین می باشد.  این طرح دقیقا مشخص نیست که در چه زمانی انجام می شود زیرا شرکت های خارجی این مسئولیت را برعهده دارند.

نظر شما درباره حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
پاسخ دهید