سهمیه بنزین سی هزار راننده آژانس تأیید شد!

سهمیه بنزین سی هزار راننده آژانس تأیید شد!

سهمیه بنزین برای افرادی که به عنوان راننده آژانس مشغول به کار هستند در حال حاضر به میزان مورد نیاز به تعداد سی هزار نفر در کارت آنها واریز شد.

در حال حاضر با توجه به پیگیری های مستمری که از سوی راننده های آژانس صورت پذیرفته سهمیه ای برای آنها واریز گردیده که نشان دهنده ی سهمیه ی سوخت آنها به دلیل نوع شغل می باشد. البته برای این واریز شدن سهمیه نیاز است تا اطلاعات مربوط به آنها به تأیید برسد و نوع شغلی که دارند از هر نظر به صورت رسمی تأیید شده باشد. در غیر این صورت هیچ نوع سوختی به آنها تعلق نخواهد گرفت و باید از بنزین معمولی با هزینه شخصی خود بزنند.

سهمیه بنزین سی هزار راننده آژانس تأیید شد!

البته این موضوع هم باید مدنظر قرار داد که اکثر راننده های آژانس سوختی از نوع سی ان جی را هم دارند. بنابراین به تنهایی از یک سوخت کمک می گیرند تا بتوانند شرایط خوبی را برای خود فراهم آورند.  این سوخت می تواند برای افراد بسیار مورد استفاده قرار گیرد. بحث مربوط به هزینه سوخت برای یک سری از راننده ها همانند تاکسی ها، تاکسی های اینترنتی، تاکسی های از نوع تلفنی، سرویس مدرسه و . . . به عنوان بحث داغ مطرح بوده و باید مورد پیگیری نیز قرار گیرد.

این افراد که در شغل های مورد نظر فعالیت دارند به یک صنفی تعلق دارند. صنف می تواند تمامی مدارک آنها را بررسی نموده و اطلاعات نهایی و تأیید شده ای را در اختیار قرار دهد. در این راستا صنف به وزارت صمت وابسته بوده و در نهایت این وزارت خانه هم به وزارت کشور مرتبط است. بنابراین در صورتی که برای راننده های آژانس این سوخت فعال نشده می توان از طریق صنف پیگیری کرد.  در صورتی که شرایط وجود داشته باشد می توانند از این سهمیه بنزین استفاده کنند.

بیشتر بخوانید :  بنزین گران نخواهد شد!

سهمیه بنزین سی هزار راننده آژانس تأیید شد!

برای این که بتوان میزان پیمایش را برای راننده ها تأیید کرد می توان از سامانه ای کمک گرفت که باید این سامانه با هزینه ای جداگانه به تأیید برسد. سامانه متصل به خودروها بوده تا میزان پیمایش آنها به تأیید برسد. اما در حال حاضر که سامانه ای وجود ندارد به صورت دستی می توان از آن کمک گرفت. افراد می توانند برای یک نوبت سوخت خود را استفاده کنند. این سوخت به صورت سهمیه بندی بوده و با قیمت هزار و پانصد تومان مورد استفاده قرار می گیرد.

نظر شما درباره سهمیه بنزین سی هزار راننده آژانس چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز

 
دیدگاهتان را بنویسید