سهمیه ی سوخت وانت بارها تغییر کرد!

سهمیه ی سوخت وانت بارها تغییر کرد!

سوخت وانت بارها از درصد تعیین شده قبلی بیشتر شده و این می تواند بر اساس شرایط و ضوابط خاصی برقرار شود و برای همه ی وانت بارها قابل اجرا نیست.

سوختی برای ناوگان وانت بار تعیین می شود تنها برای زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که در واقع مسیر پیمایش شده آنها به نسبت قبل بیشتر شود. مسافت پیمایش شده برای وانت بارها تنها زمانی تأیید می شود که در بارنامه آنها ثبت شده و به عنوان یک سند به صورت رسمی تعیین شده باشد.

سهمیه ی سوخت وانت بارها تغییر کرد!

این طرح تنها از بهمن ماه قابلیت اجرا دارد و تا آن زمان به تنهایی زمانی عملی خواهد شد که سوخت وانت بارها به صورت واقعی مشخص شود. برخی از آنها به دلیل نوع کاری که دارند پیمایش بیشتری دارند اما با همان سهمیه سوخت که قطعاً برای آنها کفایت لازم را ندارد. با این تغییر شرایط می توان انتظار داشت که فعالیت برای وانت بارها بهتر از گذشته خواهد شد. هزینه های موجود که در این چند زمان بر آنها تحمیل شده کمتر از قبل می شود.

بنابراین تمامی افرادی که به نوعی وانت بار دارند نیاز است تا کارت هوشمند خود را فعال نمایند و بر همین اساس نیاز است تا به مراکز مجازی که در شهر آنها در نزدکی محل سکونت آنها قرار دارد مراجعه نموده و ثبت نام اولیه خود را انجام دهند تا اطلاعات برای آنها فعال شود.  هر فردی که از این شرایط سوء استفاده کند برخورد قانونی با آن انجام شده و به عنوان یک تخلف مجازاتی هم برای آن تعیین خواهد شد. مدارک لازم برای تعیین مسافت موجود به استفاده از کارت هوشمند راننده، کارت هوشمند مربوط به وانت بار و همچنین بارنامه مرتبط است.

بیشتر بخوانید :  خبری فوری و مهم برای مالکان خودروهای عمومی

سهمیه ی سوخت وانت بارها تغییر کرد!

با توجه به دستورالعمل صادر شده نیاز است تا تسهیلاتی هم در نظر گرفته شود تا شرایط مربوط به دریافت کارت هوشمند برای راننده ها و ناوگان موجود به حداقل ممکن برسد. تا راننده ها زمان کمتری را برای دریافت کارت خود سپری کنند. این مسئله میتواند تعداد ثبت موجود را هم تسهیل نماید.  تمامی زیرساخت های موجود در حال حاضر شرایط ممکن را دارد. این وضعیت می تواند مشکلات موجود را در زمینه ی حمل و نقل و همچنین سوخت سرانی مربوط به آنها حل کند.

نظر شما درباره سهمیه ی سوخت وانت بار چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
دیدگاهتان را بنویسید