محمد مصدق که بود

محمد مصدق که بود و در ملی شدن نفت چه نقشی را داشت؟

محمد مصدق که همگی ایشان را با اسم دکتر مصدق میشناسیم به جرات میتوان گفت از تاثیر گذار ترین افراد دوره معاصر ایران است که با کمک مردم نفت را ملی کرد در این مقاله:

 

 

زندگی نامه دکتر محمد مصدق

زندگی نامه دکتر مصدق
آغاز زندگی وجوانی

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در شهر تهران به دنیا امد . خانواده ایشان جزو خانواده های اشرافی بودند ; پدرش میرزا هدایت الله ملقب به وزیر دفتر از بزرگان دوره ناصری و مادرشان مالک تاج خانوم ( نجم السلطنه) فرزند عبد المجید میرزا فرمان فرما و نوع عبار میرزا ولیعهد قاجار و نایب السلطنه ایران بود. محمد مصدق پدرشان را در سن ۱۰ سالگی در سال ۱۲۷۱ هجری شمسی از دست داد. شاه به واسطه بزرگ مردی پدرشان علاوه بر اعطای شغل ولقب میرزا هدایت الله به پسر ارشد او ( میرزا حسین خان , محمد را مصدق السلطنه نامید.

مصدق السلطنه ( محمد مصدق) پسس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به شهر تهران امد و به مستوفی گری خراسان گمارده شد. حتی با وجود سن کم ایشان توانست بر کار خود مسلط شود از این رو توجه عمومی را جلب نمود.

مصدق السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نماندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی به دلیل سن کم اعتبار نامه او رد شد (برای دریات اعتبار نامه باید سی سال داشت). مصدق السلطنه در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی برای ادامه تحصلات به فرانسه رفت و پس از اتمام تحصیلات در مدرسه علوم سیاسی به سوییس رفت و توانست مدرک دکترا حقوق خود را بگیرد.

دکتر مصدق در دادگاه لاهه

دکتر مصدق در دادگاه لاهه

 

بیشتر بخوانید :  کاربرد نانو در جداسازی غشایی

والی‌گری و وزارت

مراجعت مصدق با اغاز جنگ جهانی اول همزمان شد . مصدق‌السلطنه با توجه به سوابق در امور مای و مستوفی گری خراسان به خدمت وزارت مالیه دعوت شد. حدود ۱۴ ماه این سمت را حفظ کرد . درحکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر مقت مالیه اقای مشار المک از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرار ۱۹۱۹ به امضای وثوق ادوله رسید و عامل گشترش ازادخواهان ایران شد دکتر مصدق نیز  در اورپ به انتشار نامه ها و مقالاتی در  زمینه مخالفت با این قرار داد اقدام کرد اندی بعد مشیر الدوله  که جانشین وثوث الدوله نسخت وزیر شد مصدق را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد.

ایشان بعد از ورود به ایران بر حسب تقاضای فارس به والیگری فارس منصوب شد و تا کوتای سم ۱۲ ۹۹ در این مقام ماند پس از کوتای سید ضیا و رضاضا خان دکتر مصدف دولت رضا هان را به رسمیت نشناخت و از مثام خود  استفا داد سپس عازم تهران و از انجا به دلیل دعوت سران بختیاری به انها ملحق شد.

پس از سقوط کابینه سید ضیا ; قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق وزیر مالیه شد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار امدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی اذربایجان شود.

در خرداد ماه سال ۱۳۰۲ شمسی دکتر مصدق در کابینه قوام السلطنه به سمت وزیر خارجه انتخاب شد . دکتر مصدق با مخالفت با درخواست دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده اند به شدت مخالفت نمود پس از استعفای مشیرالدوله , سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

دکتر مصدق

دکتر مصدق

دوره رضاشاه

دکتر مصدف در دوره پنجم و ششم مجلس شواری ملی به منتخب مردم تهران شد. در این زمان بود که رضا خان نسخت وزیر وقت به شاهی رسید . او با این انتخاب به مخالفت برخاست. با پایان کار مجلس ششم و شروع دوره دیکتاوری رضاشاه مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضا شاه پهلوی به زندان افتاد سپس بعد از چند ماه ازاد شد و تحت نظر در خانه که در احمد اباد سکوت را برگزید. درسال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیرو های شوری و با برکناری رضا شاه دکتر مصدق به تهران بازگشت.مصدق پس از بازگشت و انتخابات دوره ۱۴ مجلس نیز به عنوان نماینده منتخب تهران انتخاب شد. در این مجلش برای مقابله با فشار های شوروی برای گرفتن امتیاز نقت منظقه شمال کشور طرحی را به تصویب رساند که دولت را از مذاکره در مورد امتیازات نفتی تا زمانی که نیروی های خارجی در ایران هستند منع کند.

بیشتر بخوانید :  بعد از اتمام نفت از چه موادی استفاده کنیم؟

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخله قوام السلطنه که نخست وزیر و شاه و ارتش, دکتر مصدف نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در این دوره به دلیل عوامل وابسته به بریتانیا بود که قرار داد “سال ۱۹۳۳” دوره رضاه شاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند.

با حمایت افکار عمومی مقصود انگلیس ها  تامین نگشت و عمر مجلس ۱۵ به سر رسید در سال ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراههان جبهه ملی ایران را پایه گذاری کردند. با گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب افزایش گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه انان به وضع قرار داهای نفت کرد بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

 

 

ملی شدن نفت و نخست وزیری

با تقلب و مداخلات شاه و دربار صندوقهای ساختگی رای تهران باطل شد و عبدالحسین هژیر وزیر دربار کشته شد . در نوبت دوم انتخابات مجس دکتر مصدق به مجلس وقت راه یافت و پس از کشته شدن نخست وزیر سچهبد حاجیعلی رزم ارا , طرح ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق در مجلس به تصویب رسید. پس از به تصویب رسیدن این طرح دولت انگلیس از ایران شکایت کرد و دکتر مصدق برای دفاع از حقوق ایران عازم نیویورک شد. سپس در دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی در مورد قرار داد های نفتی و شیوه انعقاد و تمدید ان داد دادگاه و باعث شد که از انگلستان در این دادگاه پیروز شود. پس از این دادگاه به مصر رفت و مورد استقبال بی نظیر مردم مصر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید :  Seismic Surveys Onshore Iraqi Block

 

 
دیدگاهتان را بنویسید