ناخالصی در بنزین و افزایش آلودگی هوای تهران

ناخالصی در بنزین و افزایش آلودگی هوای تهران

آلودگی در تهران این روزها بیش از هر مسئله ی دیگری مورد اهمیت قرار دارد. آلودگی هوا نه تنها بر سلامتی بلکه بر بسیاری از مواد غذایی و . . . تأثیر گذار می باشد ، در نتیجه طبیعت نیز به این آلودگی پاسخ مثبت خواهد داد. با آلوده شدن طبیعت ، این آلودگی به آب ها نیز منتشر خواهد شد و این چرخه همانطور همانند قبل افزایش خواهد یافت. باران های اسیدی از مهم ترین پیامد های نامطلوب برای آلودگی هوا به شمار می روند. آلودگی هوای از نوع دستی مسئله ی دیگری است که در رابطه با بنزین بیشتر از هر سوخت دیگری به چشم می خورد.

بنزین خود یکی از سوخت های آلوده کننده خواهد بود که اگر با عناصر خاص دیگری همراه شود میزان این آلودگی تا درصد زیادی افزایش خواهد یافت. یکی از عناصر موجود که از نظر طبیعی اثرگذار می باشد ، گوگرد خواهد بود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که گوگرد در داخل بنزین چند درصد افزایش داشته و این از نظر استانداردی مطابق با برنامه ریزی های جهانی نیست. این موضوع از سوی وزیر نفت با انجام آزمایشات تأیید اما از سوی کارگروه مربوطه در تهران تأیید نشد.

همه ساله جایگاه های بنزین در کشور مورد ارزیابی کارشناسان اداره استاندارد قرار می گیرد و در هر جایگاهی از نظر کم فروشی یا زیاده فروشی ، درصد خالص بودن یا ناخالصی های داخل بنزین بررسی خواهد شد تا در نهایت به یک جمع بندی نهایی خواهند رسید. مهم ترین عامل مورد بررسی اکتان در بنزین می باشد. اما این باار به جای اکتان ، درصد گوگرد مورد بررسی قرار گرفته و بنزین ها از این منظر کیفیتی فاقد کیفیت اصلی را داشته اند. سؤال مهم در این موضوع است که چرا وزارت نفت قبول اما کارگروه نفت این موضوع را قبول نکرده است؟؟؟

بیشتر بخوانید :  خودکفایی در تولید بنزین قطعی شد!!!

ناخالصی در بنزین و افزایش آلودگی هوای تهران

در صورتی که این موضوع از صحت واقعی خود برخوردار نبود قطعا تنها در یک یا دو جایگاه در آزمایشات به مشکلاتی بر می خوردیم ، این در حالی است که آزمایشات در تمامی جایگاه های عرضه سوخت در نظر گرفته شده در حد غیر طبیعی قرار داشته و امری مهم تلقی می شود. تغییر در استاندارد بازی با جان و سلامتی مردم و آلودگی هوا می باشد. این تغییر عمدا اعمال شده و باید حتما به علل آن پرداخته شود. در حال حاضر با بررسی های انجام شده این موضوع به صورت کلی نفی شد در حالی که از نظر وزارت نفت این موضوع یک حقیقت محض است. البته در اطلاعیه وزارت نفت به این موضوع اشاره شد که این تغییر در درصد کم و تنها در یک دوره ی بسیار کوتاه بوده که شاید از نظر بسیاری از کارشناسان در کارگروه آلودگی هوا مورد تأیید قرار نگیرد.

در بین حرف و حدیث های بسیاری که در رابطه با بنزین ارائه شده به مردم وجود دارد ، خبر گران شدن این بنزین تولید شده نیز خود مزید بر علت خواهد بود. گویا قیمت ۱۰۰۰ تومانی فعلی به رقمی بالاتر خواهد رسید ، اما این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده است و همه چیز وابسته به درصد برای سال آینده خواهد بود. تولید بنزین در ایران با شرایط و قیمت فعلی چیزی جز ضرر را به دنبال نخواهد داشت و به همین دلیل با پایداری مصرفی همچون سال ۹۶ ، تغییر در قیمت ها خود به عنوان یک راه حل برای کاهش میزان مصرف می باشد.

بیشتر بخوانید :  افزایش میزان قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان

در سال جاری هزینه های هنگفتی برای واردات بنزین از سوی کشورهای دیگر جهت بهبود روند توزیع سوخت در بین مردم انجام شد تا در رفاه کامل و به دور از دغدغه ها این استفاده  صورت پذیرد. اما ادامه ی روند برای سال  آینده با شرایط کنونی و قیمت های فعلی امکان پذیر نخواهد بود و اگر بودجه ای در خورد توجه به وزارت اعطا نشود ، همواره به مشکلاتی در این زمینه برخواهد خورد.

افزایش یافتن قیمت بنزین یکی از مسائل جدی از سوی وزیر نفت است که از سال گذشته به آن پرداخته شد و هم اکنون به عنوان مهم ترین برنامه وزیر در سال ۹۷ مورد توجه قرار دارد. البته افزایش قیمت از سوی وزیر نفت تنها در حد یک تفکر قرار دارد و تا اجرایی شدن آن راه زیادی باقی است ، برای افزایش قیمت بنزین نیاز است تا مجلس تمهیدات لازم را انجام داده و این موضوع را با جدیت مورد بررسی قرار دهد.

 
دیدگاهتان را بنویسید