هشدار به هندی ها در زمینه ی تصمیمات اخیر

هشدار به هندی ها در زمینه ی تصمیمات اخیر

در زمینه نفت ایران امتیازهای مختلفی را به کشور هند داده است ، اما باید به نحوی این امتیاز در جهت بهبود فعالیت ها در گرو ایران قرار گرفته شود.

در حال حاضر تهران قصد دارد تا برای بهبود فعالیت های خود در زمینه ی نفتی تغییراتی را در بازار ایجاد کند. آنها تصمیم گرفته اند تا هشداری را به هندی ها بدهند. زیرا در زمینه ی نفتی هندی ها در گذشته فعالیت های بسیاری را انجام داده اند ، به همین دلیل هم ایران امتیازهای ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته که می تواند درصد بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد. حال هند یا همان دهلی نو قصد دارد تا از کشورهای دیگری نیز به عنوان  جایگزین ایران بهره ببرد.

هشدار به هندی ها در زمینه ی تصمیمات اخیر

این کشورها عبارتند از کشورهای مخالف با فعالیت ایران در زمینه ی نفتی مثل آمریکایی ها ، روسیه و همچنین عربستان ، البته روسیه در زمینه ی  نفتی با ایران مشکلی ندارد اما در صورتی که همکاری با دهلی نو را انجام دهد یعنی مخالفت خود را با ایران اعلام داشته که این خود آغاز یک مشکل بزرگ می باشد.

هشدار به هندی ها در زمینه ی تصمیمات اخیر

هندی ها در سال های اخیر به خصوص پس از تحریم ها به شدت اقتصاد وابسته ای به ایران داشتند زیرا تمامی معاملات نفتی خود را از طریق کشور ما انجام می دهند. اما مشکلی که وجوددارد این است که این کشور در هر سمتی که منفعت بیشتری داشته باشد در همان سمت فعالیت بیشتری خواهد کرد. حال که صحبت از تحریم ها می شود این کشور قصد دارد تا خرید خود را از کشورهای دیگری انجام دهد که به احتمال بسیار قوی این کار عملی خواهد شد ، مگر آنکه از سوی آمریکا معافیت برای ادامه ی فعالیت دریافت نماید.

بیشتر بخوانید :  افزایش خرید نفت هند از ایران

هشدار به هندی ها در زمینه ی تصمیمات اخیر

فعالیت با ایران برای هندی ها به جز سود هیچ مشکل دیگری را به وجود نیاورده است ، سال هاست که از سوی ایران نیز تأمین می شود و ایران بهترین مواد را با کمترین هزینه به آنها می دهد. به عنوان مثال می توان فروش سوخت های مختلف ، LNG و همچنین اوره را نمونه ای از آنها دانست. ایران در هر جایی هر کمکی باشد در زمینه ی ارتقای این کشور انجام می دهد اما متأسفانه هند چنین رفتاری را از خود نشان نداده است. به عنوان مثال می توان به این موضوع اشاره نمود که هند هنوز هم نتوانسته به تعهدات خود در چابهار عمل کند.

منبع:

تسنیم نیوز
پاسخ دهید