وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

صحبت های زیادی در خصوص تصمیم گیری تحریم های آمریکا انجام می شود این بار شدت تصمیم گیری ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هریک از مقامات مسئول در آمریکا صحبت هایی را در خصوص برنامه تحریم ها ارائه می دهند ، اما در نهایت می توان گفت که تمامی آنها به این موضوع توجه دارند که شدت این تحریم ها در دست آنها نیست اما حدس هایی در خصوص آن می توان زد. در حال  حاضر مقام مسئولی که در خصوص درجه تحریم ها نیز سخن می گوید وزیر انرژی در این کشور می باشد. این وزیر اعلام می کند که همواره تحریم ها به صورت تدریجی آغاز می شود.

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

هیچ گاه بدین صورت نبوده که تحریم ها به صورت ناگهانی در کشوری نیز انجام شود ، در اغلب موارد تحریم ها باید از یک زمانی در طول مدت زیاد آغاز و به صورت صددرصدی اعمال شود. در خصوص صادرات نفت ایران هم چنین وضعیتی مشاهده می گردد. معمولا در ابتدا از میزان فعالیت های مربوطه کاسته خواهد شد ، اما پس از آن این میزان فعالیت ها تقریبا به صفر می رسد. این نوعی فلج اقتصادی خواهد بود که به تدریج و آرام آرام رخنه کرده و در نهایت به هدف اصلی می رسد.

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

خریداران نفت ایران درصد کمی را تشکیل نمی دهند ، کشور ما همواره در حال حاضر با کشورهای زیادی در ارتباط می باشد. همه ی این کشورها منتظر هستند که آیا در زمره ی معافیت تحریمی قرار دارند یا خیر و پس از آن فکر می کنند که آیا باید از همکاری با ایران خداحافظی کنند یا خیر . . . در هر دو صورت ضررکننده ایران خواهد بود ، زیرا حتی در صورت وجود خریداران نفت اگر از درصد آنها کاسته شود ، هزینه ی نهایی و سود نهایی بسیار کاهش خواهد یافت . جبرانی برای این کاهش وجود ندارد.

بیشتر بخوانید :  مخالفت ها برای افزایش تولید نفت

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

مسئول آمریکا  اظهار داشت که درجه سخت گیری و تحریم های قطعی مشخص نیست ، آن مقاماتی که برای آن برنامه ریزی انجام می دهند مقاماتی هستند که در خزانه داری  آمریکا مشغول هستند و در نتیجه سایر افراد فعال در این زمینه نقشی همانند یک اجراکننده را دارند. تاکنون خبر رسمی از این موارد منتشر نشده است ، به همین دلیل امکان دارد که در هر زمینه ی بغیر از نفت هم اجرایی شود. معمولا زمانی که علیه ایران تحریمی رخ دهد ، در نهایت اتفاقی که می افتد به موضوع افزایش قیمت نفت باز می گردد. اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد این احتمال وجود دارد که قیمت نفت در هر بشکه به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کند ، همانطور که در پی خروج دو کشور ، رقم افزایشی نیز وجود داشت.

نظر شما درباره وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز
پاسخ دهید