آرشیو پست

رباط های چینی و پیدا کردن اجساد از نفتکش سانچی

رباط های چینی و پیدا کردن اجساد از نفتکش سانچی

بررسی های زیادی انجام شد ، نفتکش سانچی پس از چند روز تلاش و اطفاء حریق با انفجارهای مهیب پی در...

تأثیر غرق شدن سانچی بر روی محیط زیست

تأثیر غرق شدن سانچی بر روی محیط زیست

با غرق شدن نفتکش سانچی علاوه بر فاجعه بار بودن این حادثه برای خانواده ها ، این فاجعه همچنین...

در خواست های منطقی در خصوص نفتکش سانچی

در خواست های منطقی در خصوص نفتکش سانچی

نفتکش سانچی نفتکشی که در حال ارسال محموله به سوی چینی ها بود بر اثر تصادف یک کشتی چینی دچار...

برخورد کشتی ها و بررسی نفتکش سانچی

برخورد کشتی ها و بررسی نفتکش سانچی

در اتفاقات موجود در دریا از جمله در تصادفاتی که اتفاق می افتد شرایط به گونه ای نیست که یک فرد...

حادثه ی کشتی سانچی

حادثه ی کشتی سانچی

کشتی سانچی یکی از نفتکش های ایرانی می باشد که در سال ۲۰۰۸ ساخته شده و از نظر تجهیزات هم در قابل...

بازگشت به تأثیر کارت سوخت

بازگشت به تأثیر کارت سوخت

کارت سوخت کارتی بود که در زمینه ی عرضه ی سوخت از آن استفاده می شد ، اما پس از زمانی دیگر یارانه...

جلوگیری از خام فروشی تنها با یک اشاره

جلوگیری از خام فروشی تنها با یک اشاره

خام فروشی نفت به دلیل نبود شرایط لازم برای کسب سرمایه خود یک زیان بزرگ برای شرکت ملی نفت نیز...

آیا افزایش قیمت بنزین در راه خواهد بود؟

آیا افزایش قیمت بنزین در راه خواهد بود؟

روند افزایش قیمت بنزین روند بسیار مهمی است که باید به صورت کاملا کارشناسانه بررسی و انجام...

قیمت نفت چگونه تعیین می شود؟

قیمت نفت چگونه تعیین می شود؟

نفت یکی از منابع پردرآمد برای کشورهای مختلف می باشد به همین دلیل دگیری ها و تحریم های بسیاری...

تحریم هایی مهم از جنس صنعت پتروشیمی

تحریم هایی مهم از جنس صنعت پتروشیمی

نگهداری صنعت پتروشیمی می تواند به نفع ما باشد ، زیرا این صنعت با وجود خلل بسیار زیاد در صورت...