آرشیو پست

لیبی کشوری نفت خیز در دنیا

لیبی کشوری نفت خیز در دنیا

لیبی در زمره ی کشورهایی قرار دارد که در صورت استفاده از منابع و دانش روز می تواند نفت خود را...

جهانگیری و تصمیم نهایی بنزین مصرفی

جهانگیری و تصمیم نهایی بنزین مصرفی

مدت زمانی کوتاه از آغاز شایعه ها در خصوص افزایش قیمت نرخ بنزین نیز به گوش ما می رسد که شاید...

دزدی در اقلیم کردستان و نتایج آن

دزدی در اقلیم کردستان و نتایج آن

با وجود افزایش قیمت ها در زمینه نفتی هربار اخبار جدیدی به گوش می رسد که این بار در رابطه با...

اقتصاد کشور آمریکا چگونه تغییر می یابد؟

اقتصاد کشور آمریکا چگونه تغییر می یابد؟

اقتصاد کشور بزرگی همانند آمریکا می تواند تحت تأثیر برخی از عوامل از هم فرو بپاشد که در حال...

یارانه های نقدی در زمینه ی سوخت

یارانه های نقدی در زمینه ی سوخت

در خصوص بنزین اختصاص دادن یارانه می تواند بسیار مفید واقع شود زیرا تمامی مردم استفاده کننده...

فروش نفت در قالبی جدید

فروش نفت در قالبی جدید

افرادی که در زمینه ی صادرات و فروش نفت فعال هستند باید بتوانند صادرات مربوط به بخش خصوصی یا...

LPG در چین افزایش قیمت یافت!!!

LPG در چین افزایش قیمت یافت!!!

LPG نوعی گاز مایع می باشد که به عنوان مصارف مختلفی در زمینه ی انرژی از آن بهره برده می شود که در...

آیا استفاده از کارت سوخت امکان پذیر است؟

آیا استفاده از کارت سوخت امکان پذیر است؟

استفاده دوباره از کارت سوخت خبری است که از چند روز پیش در بین رانندگان شنیده می شود اما از...

عرضه نفت خام در بورس ماه جاری انجام می شود!!!

عرضه نفت خام در بورس ماه جاری انجام می شود!!!

در خصوص زمان اصلی قرار دادن نفت خام در زمینه ی فعالیت های مربوط به بورس زمان آن را تا پایان مهر...

تحریم آمریکا کاهش یافت!!

تحریم آمریکا کاهش یافت!!

تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اعمال نشده است ، اما تغییراتی در آن رخ داده که نشان...