آرشیو پست

آمریکا و تغییرات در شرکت های نفتی

آمریکا و تغییرات در شرکت های نفت

آمریکا در راستای فعالیت هایی که در زمینه ی نفت دارد در واقع نیاز دارد تا همکاری هایی را نیز به...

مسدود سازی حساب های صنعت برق

مسدود سازی حساب های صنعت برق

طی یک اقدام بسیار تعجب برانگیز باخبر شدیم که برای چند ساعتی حساب های مربوط به صنعت برق کشور...

شکست تحریم ها در پارس جنوبی

شکست تحریم ها در پارس جنوبی

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که شاید در طول تاریخ مربوط به فعالیت های نفتی در ایران نیز بی سابقه...

هند و تغییر در سیاست هایی که باید اجرایی شوند؟!

هند و تغییر در سیاست هایی که باید اجرایی شوند؟!

هند قصد دارد تا سرمایه گذاران خود را برای اینکه بتواند در بازار جایی داشته باشد تا در خصوص نفت...

کشتی برای صادرات نفت از ایران

کشتی برای صادرات نفت از ایران

شاید تحریم های آمریکا بر روی فعالیت ایران سایه افکنده باشد اما در واقع می توان گفت که این سایه...

پالایشگاه شاهرود تعطیل شده است!

پالایشگاه شاهرود تعطیل شده است!

پالایشگاه ها با توجه به وضعیتی که دارند در حال تعطیل شدن هستند ، یکی از این پالایشگاه ها را می...

ترانس برق را چگونه تعمیر کنیم؟

ترانس برق را چگونه تعمیر کنیم؟

در خصوص وضعیت شبکه برق رسانی که وجود دارد متأسفانه اختلال هایی نیز دیده شده است که از بین آنها...

پارس جنوبی و روزهای سرنوشت ساز آتی

پارس جنوبی و روزهای سرنوشت ساز آتی

یکی از فازهای بسیار مهمی که در پارس جنوبی قرار دارد فاز ۱۱ پارس جنوبی خواهد بود ، مراحل مربوط...

هند و مذاکرات برای ادامه ی فعالیت خرید

هند و مذاکرات برای ادامه ی فعالیت خرید

هند یکی از مشتری های بسیار قدیمی ایران است که در زمینه ی معافیت نیز قصد دارد تا با آمریکا...

خودروهای الکتریکی و جایگزینی خودروهای سنتی

خودروهای الکتریکی و جایگزینی خودروهای سنتی

خودروهای الکتریکی به عنوان یکی از جدیدترین خودروهایی هستند که مورد استفاده بشر هستند اما...