آرشیو پست

آیا توتال در ایران باقی خواهد ماند؟

آیا توتال در ایران باقی خواهد ماند؟

بسیاری از تحلیل گران خبر از حضور توتال در ایران ابراز رضایت نداشتند تا اینکه این مهم در این...