آرشیو پست

سقوط بالگردهای شرکت نفت و ضرورت پیگیری

سقوط بالگردهای شرکت نفت و ضرورت پیگیری

سقوط مربوط به بالگرد ها در زمینه ی فعالیت های مربوط به وزارت نفت از سال ۹۴ تا به امروز به تعداد...