آرشیو پست

قیمت خوراک در تولید روغن موتور افزایش یافت!

قیمت خوراک در تولید روغن موتور افزایش یافت!

برای آنکه روغن موتور خوبی تولید شود نیاز است تا خوراکی که به عنوان ورودی برای این تولید مصرف...

تغییر در بازار نفت و قیمت ها

تغییر در بازار نفت و قیمت ها

یکی از طرح هایی که تأثیر بسیار زیادی در رابطه با  فروش نفت داشته ، طرحی است که در آن میزان...

برخورد با متخلفان طرح کارت سوخت

برخورد با متخلفان طرح کارت سوخت

یکی از مهم ترین منابعی که امروز در ایران وجود دارد در خصوص سوخت بنزین و کارت سوخت می باشد. در...

مزایای مهم و قطعی از خودکفایی بنزین

مزایای مهم و قطعی از خودکفایی بنزین

همانطور که اطلاع دارید امروز در جایگاهی قرار داریم که در خصوص بنزین به خودکفایی رسیدیم ، این...

تحریم و کاهش خرید نفت هندی ها از ایران

تحریم و کاهش خرید نفت هندی ها از ایران

در حال حاضر با وجود صحبت هایی که از تحریم ها شده ، هر کشوری برای رسیدن به نفع خود تلاش می کند و...

تغییر در میزان کاهش تولید نفت از سوی اوپک

تغییر در میزان کاهش تولید نفت از سوی اوپک

اوپک همواره یکی از مجامعی است که به دلایل مختلف تولید نفت را بر اساس توافقات برای تمامی...

قتل پنج نفر در افغانستان

قتل پنج نفر در افغانستان

کار کردن در افغانستان با خطرهای خاص خود همراه است به همین دلیل بسیاری از آنها به ایران پناه می...

برنامه ریزی لازم برای همکاری ایران و اروپا

برنامه ریزی لازم برای همکاری ایران و اروپا

با وجود صحبت هایی از تحریم های نفتی ضروری است تا برنامه ریزی برای ادامه ی فعالیت های نفتی بین...

توتال و جایگزینی برای آن

توتال و جایگزینی برای آن

توتال آب پاکی را بر روی دست ایرانی ها ریخت و فعالیت خود را در ارتباط با نظر آمریکا دانست. در...

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

با تغییر در وضعیت تحریم ها مشکلات مختلفی پیش رو قرار دارد که یکی از آنها تصمیم اروپایی درخصوص...