برچسب:, , , , , , ,

کم کاری اوپک در زمینه ی تولیدات نفتی مشهود تر است!

کم کاری اوپک در زمینه ی تولیدات نفتی مشهود تر است!

تعداد کشورهایی که در اوپک برنامه ریزی برای تولید انجام می دهند به تعداد چهارده کشور می رسد ،...

آیا برزیل اوپک را می پذیرد؟

آیا برزیل اوپک را می پذیرد؟

در خصوص اطلاعاتی که از برزیل به دست آمده ، این کشور قصد دارد تا برای عضویت در اوپک مذاکراتی را...

آینده ای نامعلوم در اوپک

آینده ای نامعلوم در اوپک

یکی از سازمان هایی که در رابطه با صادرات نفت فعالیت های بسیار زیادی انجام داده اوپک است که...

زنگنه و نشست جدید اوپک

زنگنه و نشست جدید اوپک

از مهم ترین اقداماتی که باید از سوی زنگنه نیز مورد بررسی قرار گیرد در رابطه با اهمیت ماندگاری...

بازگشت اوپک به شرایط قبلی خود

بازگشت اوپک به شرایط قبلی خود

اوپک دارای اعضایی می باشد که باید در رابطه با تولید و میزان عرضه نفت نیز تغییراتی را انجام...

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

تصمیم اخیر اوپک از چه زمان اجرایی می شود؟

در خبرهای گذشته که در این سایت مطالعه نمودید در خصوص تغییراتی در تصمیمات اوپک صحبت کردیم اما...

بعید بودن توافق جدید در اوپک

بعید بودن توافق جدید در اوپک

ترامپ قصد دارد تا بر تمام جهان سلطه کند اما در حقیقت در زمینه ی نفتی نمی تواند برای تمام جهان...

مخالفت ها برای افزایش تولید نفت

مخالفت ها برای افزایش تولید نفت

در طی جلسات اخیری که در خصوص فعالیت های اوپک نیز برگزار شده و کشورهای مختلفی در آن اظهار نظر...

نامه از وزیر نفت به اوپک

نامه از وزیر نفت به اوپک

با وجود شرایطی که برای تحریم ها در ایران وجود دارد گویا وزیر نفت برای رئیس اوپک نامه ای را...

تغییر در میزان کاهش تولید نفت از سوی اوپک

تغییر در میزان کاهش تولید نفت از سوی اوپک

اوپک همواره یکی از مجامعی است که به دلایل مختلف تولید نفت را بر اساس توافقات برای تمامی...