برچسب:, , , , , , ,

ترکیه و تلافی تحریم های مستمر مربوط به آمریکایی ها

ترکیه و تلافی تحریم های مستمر مربوط به آمریکایی ها

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که می توانیم به آن اشاره کنیم در رابطه با تلافی کردن ترکیه علیه...

ابتکار عمل هند در برابر تحریم ها

ابتکار عمل هند در برابر تحریم ها

تحریم های آمریکایی بر روی فعالیت های مختلف نفتی و غیر نفتی مربوط به هند هم تأثیر منفی خود را...

کاهش تحریم های آمریکا بر ایران

کاهش تحریم های آمریکا بر ایران

یکی از خبرهایی که اخیرا در رابطه با آن توضیحاتی را ارائه داده اند در خصوص کاهش احتمالی تحریم...

نتیجه مذاکرات در زمینه ی پتروشیمی

نتیجه مذاکرات در زمینه ی پتروشیمی

برای پیشگیری از تحریم ها نیاز است تا از طرق مختلف به سرمایه های اقتصادی رسید ، یکی از راه حل ها...

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

بیمه نفتکش ها و تصمیم اروپایی ها

با تغییر در وضعیت تحریم ها مشکلات مختلفی پیش رو قرار دارد که یکی از آنها تصمیم اروپایی درخصوص...

راه حل ایران برای دور زدن تحریم های موجود آمریکا

راه حل ایران برای دور زدن تحریم های موجود آمریکا

ایران و آمریکا از یارهای دیرینه ای در زمینه ی فعالیت های نفتی به شمار می روند ، یکی از مهم ترین...