برچسب:, , , , , , ,

تصمیمات اشتباه در اوپک

تصمیمات اشتباه در اوپک

در صورتی که در اوپک تصمیمات اشتباهی نیز اتخاذ شود تنها آسیب بیننده در این جریان ها مردم...