برچسب:, , , , , , ,

لیتر بندی کارت سوخت جایگاه های سوخت

لیتر بندی کارت سوخت جایگاه های سوخت

کارت های سوختی که در حال حاضر در جایگاه های سوخت وجود دارند با تعداد بیشتری در حال استفاده...

کارت سوخت جایگاه داران فعال خواهد بود؟

کارت سوخت جایگاه داران فعال خواهد بود؟

طرح مربوط به استفاده از کارت سوخت از تاریخ بیست و دوم نیز اجرایی شد و تعداد زیادی از رانندگان...

اطلاعیه جدید برای استفاده از کارت سوخت در تاریخ اصلی آن

اطلاعیه جدید برای استفاده از کارت سوخت در تاریخ اصلی آن

کارت سوخت خود را از بیست و دوم مرداد ماه استفاده کنید ، تاریخ قبلی آن نیز به تعویق افتاده است و...

کارت سوخت خود را از پلیس +۱۰ بخواهید!

کارت سوخت خود را از پلیس +۱۰ بخواهید!

موضوع کارت سوخت که از هفته دیگر نیز به نوعی اجرایی خواهد شد می تواند یکی از مسائل بسیار مهمی...

اجرای طرح کارت سوخت در چهار شهر

اجرای طرح کارت سوخت در چهار شهر

مصوبه ای که برای استفاده از کارت سوخت نیز در جریان بوده و گویا در تاریخ بیستم مرداد ماه هم...

جمع کردن کارت سوخت جایگاه داران

جمع کردن کارت سوخت جایگاه داران

بررسی هایی در رابطه با زمان استفاده از کارت سوخت و شرایط موجود برای آن انجام شده اند که در...

نتیجه ی سناریوی جایگزینی کارت بانکی و کارت سوخت

نتیجه ی سناریوی جایگزینی کارت بانکی و کارت سوخت

یکی از خبرهای جدید در رابطه با کارت سوخت مشکل مربوط به کارت سوخت و کارت بانکی و همپوشانی مربوط...

کارت سوخت از مردادماه اجباری می شود!

کارت سوخت از مردادماه اجباری می شود!

بر اساس بررسی های صورت گرفته می توان گفت که زمام رسمی برای حذف شدن بنزین بدون کارت سوخت از...

راه های نهایی برای ثبت نام کارت سوخت المثنی

راه های نهایی برای ثبت نام کارت سوخت المثنی

برخی از افراد در طول زمانی که برای ثبت نام تعیین شده بود جهت ثبت نام نمودن اطلاعات کارت سوخت...

اطلاعیه جدید از کارت سوخت

اطلاعیه جدید از کارت سوخت

در خصوص کارت سوخت نحوه ی دریافت نمودن آن تغییر نموده و همچنین امکانات دیگری هم اعمال شده که در...