برچسب:, , , , , , ,

کاهش سهمیه کارت سوخت و ارتباط آن با کارت

کاهش سهمیه کارت سوخت و ارتباط آن با کارت

با توجه به اینکه سوخت در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین مواد محسوب می شود، بحث مربوط به آن...

اطلاعیه ای جدید در خصوص کارت سوخت

اطلاعیه ای جدید در خصوص کارت سوخت

افرادی که در حال حاضر از کارت سوخت استفاده می کنند در صورت اتمام سهمیه ی خود می توانند با...

کارت سوخت و بیمه شخص ثالث

کارت سوخت و بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های روتین مربوط به خودروها بوده که حتماً باید از آن استفاده شود در...

لیتر بندی کارت سوخت جایگاه های سوخت

لیتر بندی کارت سوخت جایگاه های سوخت

کارت های سوختی که در حال حاضر در جایگاه های سوخت وجود دارند با تعداد بیشتری در حال استفاده...

کارت سوخت جایگاه داران فعال خواهد بود؟

کارت سوخت جایگاه داران فعال خواهد بود؟

طرح مربوط به استفاده از کارت سوخت از تاریخ بیست و دوم نیز اجرایی شد و تعداد زیادی از رانندگان...

اطلاعیه جدید برای استفاده از کارت سوخت در تاریخ اصلی آن

اطلاعیه جدید برای استفاده از کارت سوخت در تاریخ اصلی آن

کارت سوخت خود را از بیست و دوم مرداد ماه استفاده کنید ، تاریخ قبلی آن نیز به تعویق افتاده است و...

کارت سوخت خود را از پلیس +۱۰ بخواهید!

کارت سوخت خود را از پلیس +۱۰ بخواهید!

موضوع کارت سوخت که از هفته دیگر نیز به نوعی اجرایی خواهد شد می تواند یکی از مسائل بسیار مهمی...

جمع کردن کارت سوخت جایگاه داران

جمع کردن کارت سوخت جایگاه داران

بررسی هایی در رابطه با زمان استفاده از کارت سوخت و شرایط موجود برای آن انجام شده اند که در...

راه های نهایی برای ثبت نام کارت سوخت المثنی

راه های نهایی برای ثبت نام کارت سوخت المثنی

برخی از افراد در طول زمانی که برای ثبت نام تعیین شده بود جهت ثبت نام نمودن اطلاعات کارت سوخت...

اطلاعیه جدید از کارت سوخت

اطلاعیه جدید از کارت سوخت

در خصوص کارت سوخت نحوه ی دریافت نمودن آن تغییر نموده و همچنین امکانات دیگری هم اعمال شده که در...