برچسب:, , , , , , ,

رکود بازار و تعطیلی بازار پتروشیمی

رکود بازار و تعطیلی بازار پتروشیمی

رکود که در بازار حاکم است بر روی میزان فعالیت پتروشیمی ها هم تأثیر منفی خود را برجای گذاشته و...

رباط های چینی و پیدا کردن اجساد از نفتکش سانچی

رباط های چینی و پیدا کردن اجساد از نفتکش سانچی

بررسی های زیادی انجام شد ، نفتکش سانچی پس از چند روز تلاش و اطفاء حریق با انفجارهای مهیب پی در...

تحریم هایی مهم از جنس صنعت پتروشیمی

تحریم هایی مهم از جنس صنعت پتروشیمی

نگهداری صنعت پتروشیمی می تواند به نفع ما باشد ، زیرا این صنعت با وجود خلل بسیار زیاد در صورت...

بازار پتروشیمی و تهدیدهای این روزها

بازار پتروشیمی و تهدیدهای این روزها

همیشه و در هر جایی یک رقیب برای خارج کردن رقبای دیگر وجود دارد. اما ممکن است که تعداد این رقبا...

آلمان

آلمان و تمایل آن برای ارتباط با ایران در زمینه ی پتروشیمی

وجود صنعت پتروشیمی در ایران یکی یاز بزرگ ترین موهباتی است که پرودگار به دلیل وجود مخازن نفت و...

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی و آشنایی با مزیت های صادراتی در این صنایع ( قسمت اول)

صنعت پتروشیمی را باید قلب تپنده ی اقتصاد ایران دانست. قلبی که با دریافت تنها پنچ درصد از تولید...