برچسب:, , , , , , ,

افزایش قیمت نفت پایدار خواهد بود؟؟

افزایش قیمت نفت پایدار خواهد بود؟؟

قیمت نفت همواره یکی از قیمت های تعیین کننده در بازار پر تردد جهانی مطرح می باشد. برخی از مواقع...

کاهش قیمت نفت چه بر سر کشورها خواهد آورد؟

کاهش قیمت نفت چه بر سر کشورها خواهد آورد؟

نفت یکی از مهم ترین ابزارها برای به دست آوردن درآمدهای کلان در کشور می باشد. در حقیقت ما باید...

نفتی

در آمدهای غیر نفتی و بررسی اقتصاد ایران از نظر صادرات غیر نفتی

از آنجایی که بودجه ی کل کشور بصورت مستقیم به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است ، پس می توان با...

قیمت مسکن

آیا افزایش قیمت نفت موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد؟

در سالهای گذشته قیمت مسکن با رشد بسیار زیادی افزایش یافت. به گونه ای که برخی از افراد برای...

کاهش قیمت نفت

کاهش قیمت نفت در معاملات امروز بازار جهانی

کاهش قیمت نفت برای بسیاری از کشورها مسئله ای بحرانی تلقی می شود. زیرا نفت اولین نردبان ترقی هر...