برچسب:, , , , , , ,

ترکیه و تلافی تحریم های مستمر مربوط به آمریکایی ها

ترکیه و تلافی تحریم های مستمر مربوط به آمریکایی ها

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که می توانیم به آن اشاره کنیم در رابطه با تلافی کردن ترکیه علیه...

کاهش تحریم های آمریکا بر ایران

کاهش تحریم های آمریکا بر ایران

یکی از خبرهایی که اخیرا در رابطه با آن توضیحاتی را ارائه داده اند در خصوص کاهش احتمالی تحریم...