برچسب:, , , , , , ,

رکود بازار و تعطیلی بازار پتروشیمی

رکود بازار و تعطیلی بازار پتروشیمی

رکود که در بازار حاکم است بر روی میزان فعالیت پتروشیمی ها هم تأثیر منفی خود را برجای گذاشته و...

تأثیر محصولات پتروشیمی در تقابل ایران و عربستان

تأثیر محصولات پتروشیمی در تقابل ایران و عربستان

یکی از اتفاقات مهم اخیر در رابطه با نقش تولید ایران در زمینه برخی از محصولات پتروشیمی می باشد....