برچسب:, , , , , , ,

بورس کالا و محصولات پتروشیمی

بورس کالا و محصولات پتروشیمی

امروزه یکی از تغییر و تحولات عمده در خصوص محصولات پتروشیمی می باشد که در زمینه بازار بورس...

تأثیر محصولات پتروشیمی در تقابل ایران و عربستان

تأثیر محصولات پتروشیمی در تقابل ایران و عربستان

یکی از اتفاقات مهم اخیر در رابطه با نقش تولید ایران در زمینه برخی از محصولات پتروشیمی می باشد....

راه حل هایی در خصوص فروش محصولات پتروشیمی

راه حل هایی در خصوص فروش محصولات پتروشیمی

پتروشیمی یکی از مهم ترین رده های تولیدی است که در وزارت نفت طرفداران خاص خود را دارد. اما در...

محصولات پتروشیمی

محصولات پتروشیمی و اوضاع نابسامان فروش آنها

محصولات پتروشیمی یکی از مهم ترین محصولاتی است که در ایران وجود داشته و سود حاصل از فروش آنها...

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی و آشنایی با مزیت های صادراتی در این صنایع ( قسمت اول)

صنعت پتروشیمی را باید قلب تپنده ی اقتصاد ایران دانست. قلبی که با دریافت تنها پنچ درصد از تولید...