برچسب:, , , , , , ,

مصرف بنزین و واردات بی رویه آن

مصرف بنزین و واردات بی رویه آن

بنزین همچون قیمت نفت ، بحث داغ محافل می باشد که نیازمند رسیدگی و بررسی علل مختلف برای از بین...

سرعت بالا مصرف بنزین در سال جاری

سرعت بالا مصرف بنزین در سال جاری

شاید تصور داشته باشید که قصد داریم این بار هم در رابطه با کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین صحبت...